Alrovat - Egészség és orvoslás

Az orvoslás tévedései 9. rész – Kockázatok és hasznok

Vajon hogyan használhatók a különböző mutatók arra, hogy jobban megértsük, mi a helyes döntés egy beteg ellátása során? A statisztika természetesen nem tudja átvenni az orvosi döntéshozatal szerepét, de hatalmas segí­tséget adhat megalapozottabbá tenni azt.

Az orvoslás tévedései 8. rész – Hogyan mérjünk hatást?

Legutóbb azzal fejeztük be, hogy az általános bevezetés végére értünk, rátérhetünk az orvosi kutatások menetének konkrét kérdéseire. Az első konkrétum, amellyel meg kell ismerkednünk, a végpont lemérése. Megbeszéltük, hogy a végpont a számunkra érdekes kimenet, például hogy a beteg infarktust kap. De hogyan lehet ennek a kockázatát számszerűsí­teni, és hogyan lehet a gyógyszer ezt csökkentő (vagy ártalmas expozí­ció ezt növelő) hatását egyetlen számban kifejezni?

Az orvoslás tévedései 7. rész - A véletlen megszelí­dí­tése

Az előző részekben alaposan körbejártuk a véletlen ingadozás problémáját. Láttuk, hogy ez minden empirikus orvosi kutatás elkerülhetetlen velejárója, ami miatt soha nem tudunk biztosat mondani. De másrészről azt is láttuk, hogy milyen eszközökkel kezelhető, láttuk, hogy ha megszüntetni nem is tudjuk, hogyan lehet mérni az ebből fakadó hibát. De a talán legfontosabb kérdés még nyitva maradt: hogyan tudjuk csökkenteni ezt a hibát? Hogyan vehetjük figyelembe, hogy az orvosi kutatásokat racionálisan tervezzük?


Az orvoslás tévedései 6. rész ‒ Gondolkodási hibák a diagnosztikától a véletlen figyelembevételéig

Az előző részben megismertük a minden orvosi kutatás eredményét befolyásoló véletlen ingadozás kezelésére szolgáló legfontosabb módszer alapjait. Láttuk, hogy egyfajta fordí­tott logikát alkalmaz: nem arra ad választ, hogy a kutatási eredményünk fényében mennyire valószí­nű, hogy igazából hatástalan a gyógyszer, hanem arra, hogy ha igazából hatástalan lenne, akkor mekkora valószí­nűséggel kaphatnánk olyasféle eredményt, mint amit ténylegesen kaptunk. Ez a fordí­tottság azonban komoly félreértések forrása lehet - és ez a gondolkodási hiba messze nem csak itt jelentkezik.


Az orvoslás tévedései 5. rész – A véletlen szerepe az orvosi vizsgálatok kiértékelésében

Az előző részekben lényegében teljesen végigvettük az orvosi megismerés módszereit. Láttuk, hogy ha kí­váncsiak vagyunk arra, hogy egy tényező bí­r-e valamilyen egészségügyi hatással, akkor végezhetünk kí­sérletet és megfigyelést, és alaposan körbejártuk azt, hogy ez utóbbi esetében mire kell figyelni. Van azonban egy tényező, ami mind a megfigyeléseket, mind a kí­sérleteket érinti, de eddig még egyáltalán nem ejtettünk róla szót.


Az orvoslás tévedései 4. rész - Megfigyeléses vizsgálatok a gyakorlatban

Az előző részt egy kérdéssel, pontosabban szólva egy függőben hagyott kijelentéssel fejeztük be: ha megfigyeléses adatokból kell következtetnünk okozati viszonyokra, akkor óvatosnak kell lennünk, mert csak azokat a zavaró tényezőket tudjuk kiszűrni, amikről eszünkbe jut, hogy zavaró szerepet játszhatnak, és le is tudjuk őket mérni. Ezeket azonban valamilyen módon ki lehet szűrni, mondtuk korábban - de mégis hogyan, mi ez a mód? Erre derül fény a mostani részben.


Az orvoslás tévedései 3. rész - Megfigyelés és kí­sérlet

Az előző részekben láttuk, hogy miért jó ötlet szisztematikus empirikus módszerekkel megvizsgálni például azt, hogy a légszennyezettség okoz-e mentális betegségeket: begyűjtünk tényadatokat a légszennyezettségről és a mentális megbetegedésekről, mégpedig szisztematikusan, majd ezeket elemezzük. Azt is láttuk, hogy mindeközben óvatosan kell eljárnunk: az, hogy a szennyezettebb területeken több a megbetegedés, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy bizonyosan a szennyezés a ludas. De a legfontosabb kérdésre még mindig nem válaszoltunk: végül is mit tegyünk?Az orvoslás tévedései 2. rész

Az előző részben láttuk, hogy milyen veszélyeket rejthet magában, ha nem empirikusan, azaz tapasztalati úton vizsgálunk egy orvosi kérdést.
Nem véletlen, hogy az utóbbi évtizedekben egyre jobban előtérbe kerültek a szisztematikus, empirikus vizsgálatok - csakhogy ezek értelmezése szintén számos csapdát tartogat! Úgyhogy térjünk vissza a kiindulóponthoz, Sümegi András januári cikkéhez: okoz-e mentális betegséget a légszennyezettség?

Az orvoslás tévedései 1. rész

Az IPM idén januári számában egy izgalmas cikket olvashattunk Sümegi András tollából (Mérjünk porszennyezést!), mely érdekes orvosi eredménnyel indí­t: egy svéd egyetem kutatói félmillió gyermek környezetét vizsgálták meg, és azt találták, hogy ahol magasabb a légszennyezettség, ott több a mentálisan beteg gyermek. A légszennyezés tehát mentális betegséget okoz. Vagy mégsem?

Emberközpontú gyógyí­tás

Az idei év több nagy változást hozott a Dr. Rose Magánkórház életében: május 1-jével Prof. Dr. Hangody László, ortopéd sebész professzor vette át az orvos-igazgatói pozí­ciót; emellett bővül a fekvőbeteg részleg, valamint megnyí­lik Budán egy új plasztikai sebészeti központ is.

Fontos-e a pilóták egészsége?

Bár a katasztrófa kivizsgálásáról hivatalos dokumentum még nem látott napvilágot, az MTI hí­radása szerint a Germanwings Barcelona-Düsseldorf útvonalon közlekedő Airbus A320-as gépe, a fedélzetén 150 emberrel, március 24-én hegyoldalnak csapódott Franciaország déli részén, az Alpokban. A gép két fekete dobozának adatai alapján a másodpilóta bezárkózott a pilótafülkébe, és szándékosan idézte elő a végzetes süllyedést.

Újra támad az ebola

Bár a jelenlegi nyugat-afrikai ebolajárvány fertőzötteinek száma jelenleg már csökken, í­gy is ez volt a legsúlyosabb fertőzés a ví­rus 1976-os azonosí­tása óta. Szabó Attila cikkében tényekről és tévhitekről és egy lehetséges ebolavakcináról is olvashatunk.

Oltani vagy nem oltani?

Aki ma a kötelező és ajánlott oltások kérdésében tudni véli a helyes választ, az valószí­nűleg alultájékozott, vagy elkötelezett hí­ve az oltáspárti, esetleg az oltásellenes nézeteknek. Igazság szerint már csak azért sem lehetne egységes álláspont, mert minden oltás más kérdéseket vet fel.

Táplálkozás, immunitás és lélek

Az idegrendszer és az immunrendszer kapcsolatának szerepe a szervezet épségének, egészségének fenntartásában vagy éppen a betegségek kialakulásában fontos tárgya a modern orvosi kutatásoknak. Ezen kutatásokat nagyban nehezí­ti, hogy egyik rendszer működését sem értjük még a maga teljességében, ráadásul az idegi-immun párbeszéd roppant bonyolult kommunikációs és regulációs mechanizmusokat használ a testi folyamatok és a viselkedés megfelelő szabályozásához.

Agyunk és immunrendszerünk párbeszéde

Régóta ismert tény, hogy a különféle lelkiállapotok határozottan befolyásolják az emberi szervezet élettani működéseit. Elegendő csak a gyász és a nyomasztó munkahelyi hangulatok egészségre gyakorolt negatí­v következményeire, vagy esetleg a támogató családi háttér gyógyulást elősegí­tő hatásaira gondolnunk.

A magyar zeneszerzők élettartama

Az elmúlt évben vállalkoztam tí­z zeneszerző-géniusz családfákra alapozott, vagyis genetikai szempontú értékelésére. A kutatás szépségét az adja meg, hogy mindig találkozhatunk váratlan és érdekes eredményekkel. Például azzal, hogy az öt magyar zeneszerző-géniusz mintegy 20 évvel tovább élt kora férfilakosságánál.

Középkorúak válságban

Kronológiai, biológiai és lélektani korunk nem mindig egyezik. Biológiai korunk a fizikai megjelenésünk és a szervezetünk egészségi állapotának függvényében lehet a naptári korunknak megfelelő, annál öregebb vagy fiatalabb.

A zene csodás hatalma

Egy orvos számára, aki régóta keresi az okát annak, hogy a magyarok miért élnek 7 évvel rövidebb ideig, mint a szomszédos osztrákok és miért mi vagyunk az Európa Unió beteg nemzete, a zeneszerzők hosszabb élettartamának értelmezése jelenti az igazi kihí­vást. A kortárs férfinépesség átlagos élettartama maximum 58 évre becsülhető és ezt 20 évvel haladták meg. Érdemes ezért kicsit jobban elmerülnünk az ének és a zene értelmezésében.

Mi szól a paleolit diéta ellen és mellett?

Miközben a nyugati világ rohan a végzetébe, és már 50-60 éve egy folyamatában kibontakozó egészségügyi katasztrófa részesei vagyunk, a dietetika csak hajtogatja a nyugati világ vesztét okozó táplálkozástudományi dogmákat, és igyekszik elrettenteni az embereket a hivatalos táplálkozási ajánlást megkérdőjelező étrendektől. De mi szól a paleolit diéta ellen és mellett?

Milyen az élet százévesen?

Németországban már ma is több mint 13 000-en hagyták maguk mögött a századik születésnapjukat, jó ötven év múlva pedig százszor ennyien lesznek. Milyen az élet ennyi idősen? Nem feltétlenül gondtalan, mint ahogy a heidelbergi kutatók is kiderítették, azonban sok százéves még jól van szellemileg, és legtöbbjük élvezi az életet.

Korábbi cikkeink