Alrovat - Értelem és érzelem

A szó hatalma - munkahelyi kommunikáció

Mennyire tudja képviselni érdekeit a munkahelyén vagy az üzleti világban? Inkább rámenős, domináns, vagy hajlamos megengedni másoknak, hogy átlépjék a határait, inkább alárendelődő, csak ne legyen konfliktus? Végezze el tesztünket, hogy kiderí­tse, mennyire jók az önérvényesí­tő kommunikációs készségei!


Stressz: áldás és átok

Örüljünk a stressznek, mert általa érezzük az életet igazán értelmesnek, tanácsolják a mai stresszguru tudósok. Visszhangozva az egyetemes stresszválaszt felfedező Selye Jánost: a stressz az élet sava-borsa. A hí­res mondat mit sem változtatott a stressz rossz hí­rnevén.

Narcizmusjárvány

Lehengerlő felettes, a jótékonyság bajnoka, társaságok lelke, mindenekelőtt pedig médiaszemélyiség a celebkultúrában, amely a modern narcizmus kiteljesedése. Mi rejlik e sokféle álarc mögött? Milyen a lelkiviláguk azoknak, akik kivételesen jóban vannak önmagukkal?

Rituálék rabjai – a kényszeresek

Ha amúgy értelmes emberek naphosszat a kezüket sikálják, ezerszer visszamennek az autójukhoz, hogy bezárták-e, vagy minden tárgyat párba állí­tanak, azt hisszük, szabad elhatározásból tesznek í­gy, embertársaik bosszantására, netán szórakoztatására. De nem. Mindent a fejükben lévő, rosszindulatú program diktál, amely egy kikapcsolhatatlan áramkörön fut folyamatosan. Elérhető-e, hogy a kényszeres agyban egyszer csend támadjon?

Rémálomfejtés

Ha hatalmas, veszélyes kutya üldözi az álmodót egészen az ébredésig, és ez gyakran ismétlődik, felmerül a kérdés: mit jelenthet ez? Az álomfejtők magabiztosan állnak elő ellentmondó magyarázataikkal. Szexuális támadó, félelmetes felettes, az álmodó saját dühe, avagy lappangó betegség. A tudomány sokáig kí­vül toporgott az álmok birodalmán, ma azonban kezdi bevenni annak várait és kí­sértetkastélyait is.

A házasságok átalakulása a gyermekvállalást követően

A szép reményekkel összeismerkedő férfi és nő sok próbatételen átjut, mire igazi társakká formálódnak. A szerelmespárok életében az együtt járás, majd az összeköltözés során fokozatosan kialakulnak a közös szokások, az összehangolt életritmus, ami jó egyensúlyban tartja őket. Ez adja a biztonságérzetet, a kiszámí­thatóságot, amit kellemes és újszerű élményekkel fűszerezve izgalmasként él meg az ifjú pár. Azonban ha a társak megérettek arra, hogy családdá bővüljenek, az újszülött érkezésével teljesen felborulhat az addigi rend és egyensúly.

Kí­sértetjárta elme

Amí­g irányí­tani próbáljuk a képzeteinket, azok halványak, áttetszők, és legszí­vesebben elillannak. Emiatt talán azt hisszük, nincs is túl nagy képzelőerőnk. Egy napon azonban a képzelet kiléphet a korlátai közül, s megmutathatja: sokkal több, mint a jól ismert mozi a fejünkben. Szürreálissá torzí­thatja a világot, benépesí­theti kí­sértetekkel, vagy akár állandó zenei aláfestést is adhat neki. Mikor úgy megerősödik, hogy versenyre kel a valósággal és fütyül az akaratunkra, a neve immár: hallucináció.

Szemenszedett hazugságok

Aligha születtünk két lábon járó hazugságvizsgálónak. De ne is bánjuk. Ha átlátnánk a temérdek hazugságon, amelyet naponta hallunk, az élet éppolyan elviselhetetlen volna, mint ha mindig és csakis az igazat, avagy őszinte véleményünket mondanánk.

Bölcs és bolond babonák

A babona irracionális? Ott, ahol sok múlik előre kiszámí­thatatlan tényezőkön, a babonák bevetése akár ésszerű is lehet. Ha legközelebb sem válunk meg szerencsemezünktől és talizmánjainktól, nyugodtan hivatkozhatunk akár kölni kutatókra is. Kerüljük azonban az elkerülő manővereket: ezek nem szerencsét, hanem veszteséget hoznak, sőt ha eluralkodnak rajtunk, akár vesztessé is tehetnek. Világnézete: babona?

Gyógyí­tás gondolattal

Elménk és agyunk működése olyan szoros kapcsolatban áll immunrendszerünkkel, hogy ezzel már külön tudományág foglalkozik: a pszichoneuroimmunológia. Túllépve az áltudományok ingoványos mezsgyéjén, a mantrák, a magnetizmus és a szómágia vágyteljesí­tő fantáziáin, a kutatók egyre-másra valóban gyógyí­tó gondolatokra bukkannak: a harctéren, meditáló szerzetesek asramjaiban, vagy az agy elektromos jeleit vizsgáló laboratóriumokban.

Bedarálva – a munkamánia rabjai

Léteznek olyan szenvedélybetegségek, amelyek társadalmi megí­télése sokkal kedvezőbb, mint társaiké. Ezekről a köznyelvben nem egyszer mint „pozití­v addikciókról” hallunk. Ilyen például a testedzés-függőség vagy a munkafüggőség. Utóbbiról számos tévhit él a köztudatban.

A magány ezer arca

Az Európai Szociális Felmérés adatai szerint Európában minden tizedik ember magányos. 26 ország átlagát nézték, Magyarország közöttük élen jár. Miért válik valaki magányossá? Miről szól a magány?

Az intuíció ösvénye

Nem tudjuk, hogy tudjuk, majd egy pillanat alatt megtudjuk – ez az intuíció, mely születésekor még bizonyítatlan bizonyosság, és csak később igazolódik: amikor sikerül megmenekülni egy katasztrófától, amikor megvilágosodik a relativitás természete, s amikor a fehér legyőzi a feketét a sakktáblán.

Az összeesküvés-elméletek igazsága

Az összeesküvés-elméletek alkotóit és hívőit paranoiásoknak gondoljuk, akik megszállottan kutatnak az agyrémüket igazoló újabb és újabb tények után. A jelenség azonban messze túlmutat a beteg elméken, s szinte bárki józan eszét kikezdheti. Bárkiét, aki fél.

A fogyókúra lélektana

Gyakran gondolkodásunk gyökeres megváltoztatásával érhetjük el a legtöbbet a testünk alakításában. A mérleg és a mérőszalag lehetnek a testi deformitásunkra emlékeztető kellemetlen eszközök, de jó barátainkká is válhatnak.

Árucikkek rabságában – a vásárlásfüggőség

A szenvedélybetegség számos arcot ölthet. Fordulhat valaki az alkohol mámora felé, használhat valamilyen egyéb drogot, de kialakulhat függőség egy olyan viselkedéssel kapcsolatban is, ami a hétköznapi élet természetes velejárója. A szenvedély tárgya így lehet akár a játék, az internetezés, a munka vagy a vásárlás is.

Kommunikációs gubancok a párkapcsolatokban

Lehetetlen nem kommunikálni - állítja a Palo Altó-i pszichoterapeuta-csoport. A szavaknak és a cselekedeteknek, illetve azok hiányának, a passzivitásnak is üzenetértéke van. Befolyásolnak másokat, és képtelenség nem reagálni ezekre az üzenetekre, így az érintette bekerülnek a kommunikációs spirálba.

Tekerj át a tudatalattid birodalmába!

„Csókolj meg – mondta a púpos. – Hidd el, szabad. Szeretlek. Csókolj meg itt – s mutatóujja hegyével, kezét, karját s kisujját szétterpesztve, arcára mutatott, szájához közel. S Mario hozzáhajolt, és megcsókolta” – olvashatjuk Cipolla történetét Thomas Mann tollából, a Mario és a varázsló című elbeszélésben.

A bölcsesség bölcsőjénél

Aligha lehet nagyobb közelséget elképzelni, mint amilyen anya és kisgyermeke között fennáll, nem beszélve az anya és magzata közti kötelékről. Hát még, ha egyikük tudhatná, mit él át pontosan a másik! Valójában fantasztikus kommunikáció zajlik közöttük, kémiai jelzések útján érzéseket adnak át egymásnak, s ez még messze nem minden. Az anya lelkiállapotai gyermekében öltenek testet: az öröm és összhang serkenti, a stressz és elutasítás ellenben visszaveti annak agyi fejlődését.

Akaratrekorderek

A különleges akaraterőt kivételes tettekhez kapcsoljuk: ultramaratoni távok, 8000 méteres csúcsok, 40 napos böjtök. Mi a titkuk azoknak, akik felülkerekednek a természeten és saját természetükön? Felsőbbrendű emberek ők, vagy megszállott kényszerbetegek? Esetleg olyanok, mint bárki más, csupán módszeresen trenírozzák akaratukat, mint a testépítők izmaikat. Egyszóval léleképítők.

Korábbi cikkeink