Alrovat - Pilvax

Az ördög gyomrában

Dr. Hornyák Béla, a joviális ötvenes történészprofesszor imádta a cipővásárlásokat. Mondjuk, mint kutya a korbácsot. Vagy eretnek a spanyolcsizmát. Tényleg, egyszer meglephetné vele a feleségét. „Olyan csizmája még úgysem volt Helgának" - gondolta.

ílmodom

Bokáig járok a puha felhőben. Mezí­telen talpamat csiklandozza egy játékos pamacs. Befurakszik a lábujjaim közé, ha tehetné, a körmöm alá is bebújna.
Nem érzek szilárd talajt. Vajon mi tart fenn? Mi az a láthatatlan erő, mely nem engedi a földre zuhanni ötvenöt kilós testemet? Vagy idefenn nem érvényesül a gravitáció?
Nagy lendületet vettem, és fejest ugrottam a semmibe. Noha nem szoktam ilyen bátor lenni, most nem zavart, hogy sejtelmem sincs, mi van alattam.

A betörés

„A közösségi oldalon nem szabad kiírni az üzenőfalra, hogy elutaztok, elmentek, elhagyjátok a házat, mivel ezzel tökéletes célpontot nyújtotok a betörőknek, akik pont az ilyen bejegyzések után kajtatnak a világhálón.”

Szívlapát

Hasító fájdalom verte föl álmából. Megmozgatta fájó térdét, nem enyhült kínja. Elgyötörten feküdt ágyában, fülelt, de nem hallott a szomszéd ágy felől szuszogást. Az utóbbi években hallása egyre romlott, a kapucsengőt is már jó ideje hiába nyomták, ha be akart valaki hozzá jönni, előbb telefonálnia kellett, azt még meghallotta, majd kicsoszogott kaput nyitni. Évek óta kulccsal kellett zárni a kaput, amióta Teri beteg lett.

Mompölié, a retardált nyomozó

Súlyos csend zuhant Lady Lökler szalonjára. A hatalmas márványkandallóban éppen kettéharapott egy fahasábot a suttogva lobogó tűz, amikor odakint feltámadt a szél.

Arnold

És Arnold üvöltött. Nagyra tátotta száját, és a kémia, a fizika, a biológia, a matematika és az összes létező szabály szerint – üvöltött. Mert ez így volt jó, mert ennek csak így volt értelme, mert kellett, hogy üvöltsön.

A meglepetés

Holló Krisztina elméje akkor kezdett megbomlani, mikor legvadabb rémálmát látta megvalósulni, e-mailek formájában. Szörnyű haragra gerjedt, és mivel a férjén kívül semmit sem szeretett a földhöz vágni, így csokis bonbonba fojtotta dühét. Krisztina méretes hátsója alatt recsegett a szék, miközben hátradőlt.

A pók füle

A férfi hanyatt feküdt egy széles deszkán, amely a falépcső alatt volt, és figyelmesen nézte a feje fölött szorgoskodó pókot. Leereszkedett egy hosszú szálon, aztán visszament. Újból leereszkedett, s újból visszament. Így megy ez most már órák óta. Leereszkedik, visszamegy. Leereszkedik, visszamegy. Volt már olyan is, amikor elbújt fönt, és jó ideig nem jött elő, de aztán újrakezdte a le-föl járkálást.

Piros tanga

A franciaágyon feküdtek, a fiú fejét a nő mellére hajtotta. Az asszony karjával átölelte és ringatta, mint egy gyermeket.

A szó

Már régóta ott hevert a játszótér szélén, a bokrok között. Talán egy fiú elutasítása miatt kötött ki a fűben, talán egy lány vallhatta meg az érzéseit, amelyeket a srác nem viszonzott… Mindenesetre egy hideg kőszívről pattant le a szó, az érzékeny fülűek – akik még a fák suttogását is értik – a mellkasnak csapódó hangot is hallották. Egy morzsákat csipegető veréb riadtan kapta fel a fejét a zajra, aztán nyugodtan továbbállt. Nincs abban semmi különös, ha a kimondott érzelmek formát öltenek, és befogadó híján a földön kötnek ki. Látott már ilyet többször, hát nem törődött vele.

Majd értesítem

– Üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött – szólalt meg a vállalat személyügyese, amint meglátta Alexet. – Jó napot, örülök, hogy itt lehetek – válaszolt magára erőltetett magabiztossággal Alex. – Pár perc türelmet, és elkezdjük az interjút, csak még valamit elintézek – s ezzel el is tűnt az egyik szoba mélyén.

Téves kapcsolás

– Jó napot kívánunk. Ön a Mindenható Ügyfélszolgálat zöld számát hívta. Jelenleg minden munkatársunk foglalt.Kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül: Hálaadás: egyes gomb. Létkérdések feltevése: kettes gomb. Könyörgés, kérés, ima: hármas gomb.

A kedvenc

Rögtön elfogta az a jól ismert szédülés, ahogy benyitott az óriási terembe, amit mindig érzett, amikor ilyen hatalmas, zárt térben kellett egy csomó ember között lennie. Sebaj, gondolta, megéri az áldozatot, hiszen ott lesz ő is. Igaz, van még idő a dedikálásig, jobb, ha úgy tesz, mintha nem dobogna a torkában a szíve attól, hogy találkozik az íróval. Hanyag érdeklődést színlelve elindult a könyvárus standok között, és próbált a választékra figyelni. Nem ment. A címek még csak elhatoltak valahogy (többszöri elolvasásra) a tudatáig, de egy idő után már csak nézte a könyveket. Megkereste a gyermekkönyvek szekcióját, és próbált elmerülni gyermekkora újra kiadott meséiben – sikertelenül.

Hallgatás

Az iroda ablakához lépett, olyan közel, hogy akaratlanul is belehelte az üveget. Szórakozottan virágot rajzolt a párába, aztán a zakója ujjával gyorsan letörölte, mint akit rajtakaptak valami nevetséges, gyerekes csínytevésen. A tükörképe gúnyosan nézett rá.

Kései látogatók

Victor Runner nem sokáig élvezhette a magányt a kis menedékházban. Azért jött ide, hogy hétvégére kiszakadjon a mindennapi őrületből.

A vadász

Az idő éjfélre járt. A buli tetőfokára hágott. Az őrjítő ritmusra táncolók egyszerre ringtak, riszáltak, tekeregtek a zene ütemére, egyetlen hatalmas testként. A terem végében a szív, a DJ dobogta vadul a ritmust.

Minikrimi - Gondviselő

Tíz napja vagyok itt, az Isteni Gondviselés Házában. Egy Anna nevû, tizenöt éves lány hívott, hogy kiderítsem, miféle sötét erők hatják át a lakók életét.

Korábbi cikkeink