Alrovat - Régmúlt

Igaza van-e a Bibliának?

Ahogy í­gy leí­rva látom, a kérdés még sokkal nehezebbnek tűnik, mint kimondva. Először is talán azért, mert mindig is nehéz volt eldönteni, mi is az igazság voltaképpen. Már Pilátus is ezt kérdezte Jézustól, s ez alighanem már akkor és ott is messze több volt, mint a birodalmi csúcstisztviselő posztmodern í­zű bizonytalansága. Mert sosem lehet pontosan tudni, mi is az igazság, hol lelünk valódiságra a sok lehetőség között. Ez pedig annál is nyugtalaní­tóbb, mert minden ellenkező látszat ellenére az igazságból mégiscsak leginkább egy létezik. 


Az ókori Egyiptom Napóleonja

III. Thotmesz Menkheperré, a 18. dinasztia ötödik uralkodója kiváló katonai stratéga és rettenthetetlen harcos volt, a legyőzött ellenséggel szemben pedig határozott és kemény, ám soha nem szükségtelenül kegyetlen. A fáraót, akit az ókori Egyiptom legnagyobb hadvezérének tartanak, gyakran hasonlí­tják Napóleonhoz. Van azonban egy fontos különbség kettejük között: a krónikák szerint Thotmesz sohasem vesztett csatát.

Nyomozó teológusok – a középkori inkvizí­ció 1. rész

Ha középkor, akkor inkvizí­ció; ha középkori inkvizí­ció, akkor kí­nvallatás, boszorkányok és máglyahalál, Jeanne d'Arc és a templomosok, sok százezer vagy millió áldozat. Ezekkel a témákkal találkozhatunk például az interneten, és persze nagyon sok képpel kegyetlen kivégzésekről, furfangos kí­nzóeszközökről, fekete ruhába burkolózó, tébolyult tekintetű inkvizí­torokról.

Csodás alkotások az őskorból - A világ legszebb barlangrajzai

Kőkorszaki elődeinket általában állatbőrbe öltözött, vad szőrmókoknak képzeljük, akik nem lehettek képesek kifinomult gondolkodásra, és nem birtokolhatták a művészi alkotóképesség adományát sem. A fennmaradt és nemritkán kalandos úton felfedezett ősi barlangrajzok és -festmények azonban nem erről árulkodnak.

Királynéból fáraó

Az ókori Egyiptom történetében megszokott volt, hogy a kiskorú uralkodó helyett az elhunyt fáraó felesége intézte az ország ügyeit. Hatszepszut azonban a dinasztia megszilárdí­tása érdekében teljes jogú uralkodótársa lett a fiatal III. Thotmesznek - mivel a mindenkori fáraó hí­mnemű volt, még saját női mivoltának háttérbe szorí­tását is vállalta.

A hí­res rózsakeresztesek

A 18. századi Európában a járványok és éhí­nségek ritkábbak lettek, a háborúk „civilizáltabbá", szervezettebbé váltak, az éghajlat felmelegedett, s megnövekedett a városok lakossága. Vagyis az élet biztonságosabbá vált - legalábbis egy szűk, művelt, gazdag, elegendő szabadidővel rendelkező, városban élő nemesi és polgári réteg számára. E réteg tagjai pedig egyre szí­vesebben töltötték idejüket klubokban, kávéházakban, szalonokban - valamint, ahogy Hahner Péter cikkéből is megtudhatjuk, titkos társaságokban.

Halál a hintaszékben – Az Abraham Lincoln elleni merényletek

150 évvel ezelőtt, 1865. április 14-én az Egyesült íllamok fővárosa megbolygatott méhkaptár benyomását keltette. A zászlókkal feldí­szí­tett Washington utcáin mindenki a négy évig tartó véres polgárháború végét ünnepelte, és azt az embert éltették, akinek az elszántsága nélkül nem lehetett volna megakadályozni a fiatal ország kettészakadását. Senki sem sejtette, hogy Abraham Lincoln elnöknek ezek lesznek az utolsó órái.

Népirtás Német-Délnyugat-Afrikában

A gyarmatosí­tó hatalmak kegyetlensége a bennszülöttekkel szemben ismert tény, a Német Császárság által a hererók ellen elkövetett mészárlás azonban véresebb volt a korábbiaknál.

Kik azok a szabadkőművesek?

A 18. században a szabadkőművességgel egy felvilágosult, emberbaráti elmélkedések és akciók céljával létrehozott szervezet született meg, amely antik, középkori, reneszánsz neoplatonista és felvilágosodás kori szimbólumokat és szertartásokat használt. Titkos ülésezéseik miatt azonban kezdettől gyanakodva tekintettek rájuk.

Miért lebeg Mohamed koporsója Mekkában?

A „lebeg, mint Mohamed koporsója Mekkában" mondásban több tévedés van. A koporsója nem Mekkában, hanem Medinában van, és nem lebeg, mert Mohamedet a földbe temették el. Galgóczi István cikkéből megtudjuk, hogy a tévedést nem egy fantáziadús utazó beszámolója szülte, hanem a két nagy világvallás, az iszlám és a kereszténység közötti rivalizálás.

Istenként tisztelt állatok az ókori Egyiptomban

Bár az ókori görögök és rómaiak tisztelték az egyiptomi nép bölcsességét, különös, állat alakú isteneikre értetlenkedve tekintettek. Az egyiptomi istenábrázolásokon már a fáraókor előtt is gyakran megjelentek az állatok, amelyek földi alakjuk mellett az egyes istenek természetét is tükrözték.

Háremigazság

Nincs az oszmán birodalomnak még egy olyan sokat leí­rt, mégis alig ismert intézménye mint az uralkodói hárem. Az általános vélekedés szerint nem volt más, mint féktelen szexorgiák szí­nhelye, melynek egyetlen célja az öreg és elhí­zott szultán vágyainak kielégí­tése volt. A valóság merőben másként nézett ki.

Egy nevezetes huszárcsí­ny – Berlin megsarcolása

A porosz főváros elfoglalása és megsarcolása a hétéves háború legmerészebb haditette volt, amely Nagy Frigyes számára szégyent, Hadik András – Mária Terézia egyik legtehetségesebb tábornoka – számára pedig Európa-szerte dicsőséget hozott. Cikkünkből megismerhetik a hí­res huszárcsí­ny előzményeit és történetét.

Csodálatos Szent Bölcsesség

Közel másfél évezrede áll a Hagia Szophia Isztambulban, az egykori Bizáncban, illetve Konstantinápolyban, dacolva földrengésekkel, háborúkkal, politikai viharokkal. Hosszú története során keresztényeket, majd muszlimokat szolgált, 1934-ben múzeummá nyilvání­tották. Gyönyörűsége mind a mai napig megbabonázza látogatóit.

Egy ókori egyiptomi település mindennapjai

Legtöbb információnk az ókori Egyiptomról királyi feliratokból, valamint állami hivatalnokok és udvari emberek feljegyzéseiből, í­rásos emlékeiből származik. Van azonban egy újbirodalmi település, amelynek gazdag tárgyi és í­rásos leletanyaga éppen a hétköznapi emberek mindennapjaiba enged bepillantást.

í“kori egyiptomi ünnepek

Bár az ókori egyiptomi lakosság túlnyomó részének sosem volt lehetősége szentélybe vagy templomba lépni, az év közben rendezett ünnepségek során az egyszerű emberek is közel kerülhettek az istenekhez, akiktől meghallgatást reméltek. Az ünnepeken, amelyek nagy része az ország templomaiban folyó hivatalos kultuszhoz kapcsolódott, sokszor karneválszerű hangulat uralkodott.

Magyar volt-e Petőfi?

A cí­mben feltett kérdés ordí­tó abszurditása – hiszen mégiscsak a legnagyobb magyar költőről van szó – mindenkinek szembeötlő lehet. Mégis akadtak Petőfi életében, sőt még az utókorban is olyan vélemények, amelyek kétségbe vonták a magyar nép legnagyobb költőjének magyarságát.

Miért kellett bujdosnia Jókai Mórnak?

A közismert történet szerint Jókai Mór a Habsburgok megtorló haragja elől az isten háta mögötti Tardonára menekült, ahol valamivel több mint négy hónapot töltött állandó rettegésben, gyakori öngyilkossági gondolatoktól kí­sértve. A legenda szerint a Bükk rengetegére néző ablakában mindig ott lógott egy kötél, amely azt a célt a szolgálta, hogy veszély esetén gyorsan el tudjon tűnni üldözői elől.

Mária Terézia – Egy szeretetre méltó királynő

Róla nevezték el a 19-20. századi Habsburg-dinasztiát – hiszen leszármazottjait férje neve alapján a Lotaringiai családnévvel kellene illetnünk. Mária Terézia azonban megérdemli, hogy a kedvéért eltérjünk a szabályoktól, mert nemcsak megvédte és megreformálta birodalmát, de képes volt úgy kormányozni azt, hogy alattvalói megszeressék őt.

Teokrata uralkodók a világ tetején - A dalai lámák története

A 14. dalai láma médiában való állandó jelenlétének köszönhetően ma már szinte mindenki előtt ismert, hogy létezik egy buddhista láma. Sokak számára úgy tűnhet, hogy ez a kifejezés egy személyt jelöl, ez azonban távol áll a valóságtól.

Korábbi cikkeink