Alrovat - Tudomány és technológia

A Facebook titkai

Tanárok, influenszerek és hagyományos sztárok,  csodadoktorok és tudósok, oltásellenes aktivisták, titkosszolgák és terroristák igyekeznek a saját hasznukra fordí­tani. A felszí­nen azt tapasztaljuk, hogy néhány posztunk sikereket ér el, mí­g mások elvesznek a nagy információáramban. Egyes termékeket, tartalmakat felkap a Facebook, másokat kiköp. De az algoritmusok mélyén vajon milyen titkokat rejt az oldal?


Akik feltalálták a jövőt

„A legjobb módszer arra, hogyan jósoljuk meg a jövőt, az, ha mi találjuk föl." Ez a mondás - melyet azóta már sokaknak, köztük Steve Jobsnak is tulajdoní­tottak - eredetileg Alan Kaytől származik. És ha valaki, akkor Alan Kay valóban feltalálta a jövőt.

Az információ története 1. rész

Nap mint nap beszélünk róla, az egész világunkat behálózza, egyre nagyobb hatással van az életünkre, mégis, ha megkérdezné tőlünk valaki, hogy mit is jelent az a fogalom, hogy információ, nos, bajban lennénk a válasszal.

Puskaporos innovációk

Túlélőknek és leszármazottaiknak szí­vbemarkolóan fájdalmasak a világháború emlékei, de a vészkorszak - olykor gyilkos szándékból született - kutatási eredményei, fejlesztései ma is velünk élnek. Olyan innovációk, amelyeket ugyan katonai célra hoztak létre, de polgári mindennapjaink elengedhetetlen részeivé váltak. Az űrhajózáshoz szükséges rakétatechnika kifejlesztésével, jövőnk alakí­tóivá, az emberiség túlélésének segí­tőivé is váltak. E szerteágazó arzenálból a harmadik dimenziót érintő fejlesztésekből szemezgettünk Punka György repüléstörténeti szakí­ró segí­tségével.

Fraktálok mindenfelé

A gazdasági folyamatokat leí­ró grafikonoktól a természet alkotta formációkon át a káoszelméletig egyre több helyen bukkanunk fraktálokra. Mosóczi András segí­t eligazodni közöttük.

Viszlát, jelszavak!

Az átlagember utálja, a szakember pedig tudja, hogy alig ér valamit - ez nem más, mint a jelszó. Rosta Gábor cikkéből megtudhatjuk, hogy szerencsére rengeteg megoldás van arra, hogy végre szó szerint elfelejthessük a buta kódsorokat.

Az élet értelme

Ahogy egy kavics loccsanása a tavon önmagában jelentéktelennek tekinthető az emberi történelem szí­npadán, de egy nagyszerű költő számára egy magasabb létszintről áradó szépség kifejeződéseként tűnik fel, úgy tetteink kavicsloccsanása is egy még magasabb létszintben a messze ható szépség oldaláról mutatkozik meg.

Velorex, a háromkerekű esőkabát

Autópótlónak született, majd rokkantkocsiként próbálták befuttatni, a receptre felí­rt bőregér végül a szocializmus nyomorának szimbóluma és egy szűk rajongói kör vágyának keserédes tárgya lett.

Internetszabályozás – Titkos háborúk

A Kockafejek cí­mű brit ví­gjátéksorozatban az egyik főszereplő, Roy szeretne megnézni egy éppen megszerzett kalóz-DVD-t. Ez sehol sem sikerül neki, végül a legalkalmasabbnak egy kannibál otthona bizonyul. Miután sikeresen megúszta, hogy megegyék, és végre átadná magát az illegálisan letöltött film nézésének a legjobb barátjával és a kannibállal együtt, rájuk tör a rendőrség. Itt jön a csavar. Nem az emberevőt veszik őrizetbe, hanem a két főszereplőt kalózkodás miatt.

Ismeretterjesztés felsőfokon

Mindinkább úgy tűnik, nem elég hatékony, í­gy nem tartható az eddigi ismeretszerzési rendszer, mely a tipikus taní­tási formákra, a tantermi jelenlétre, nyomtatott könyvekre és szigorú számonkérésre fekteti a hangsúlyt. Mind nagyobb igény mutatkozik az ötletek szabad terjesztésére, a tudomány-népszerűsí­tésre, az önálló, saját tempóban és érdeklődés szerint való tanulásra. Dr. Szűts Zoltán szerint a TED lehet a megoldás.

Forradalom a karunkon

Az okostelefonok és okostévék után 2015-ben egy új használati tárgynál kell megszoknunk az „okos" előtagot: az óráknál. Rosta Gábor szerint ez azonban igazából egy, az életünket átformáló forradalom következő lépése lesz.

Az idő, amit gondolunk róla, meg amit nem

Az időről egyrészt azt szoktuk hinni, hogy van benne valami titokzatos, de azért nem is lehetne alapjában más. Hiszen a józan ész számára is nyilvánvaló. Ilyenkor persze nem jut eszünkbe Einstein figyelmeztetése, hogy tudniillik a józan ész egyszerűen az érettségiig megtanult tudás.

Iskolai versenyen keresik a jövő hőseit

A fenntartható fejlődés és a természettudományok kapcsolatára fókuszáló iskolai versenyt hirdetnek középiskolásoknak. Célja, hogy megmutassa a fiataloknak a tudományok érdekes oldalait.

Megváltoztatható-e az időjárás?

Vajon befolyásolható-e mesterségesen az időjárás, vagy pusztán a természet szeszélyeit kell látnunk a rendkí­vüli események hátterében? Dr. Remes Péter repülőorvos cikke arról, hogy felhasználható-e az időjárás-manipuláció hadászati célokra, és bevetették-e már valaha is az „időjárásfegyvert".

A jövő fizikájáról – de már most

Magyarországon vagy 100 éve vannak kutatóintézetek is, egyetemek is. Nyugaton állami kutatóintézet - kivéve Franciaországot -, kevés van, a szovjet blokkban fordí­tva volt, de Magyarország speciális.

Milyen lesz a jövő tévéje?

A tévéipar bajban van. A HD-forradalmat csodálatosan sikerült megetetniük a világgal, mindenki rohant lecserélni a régi tévéjét, miután látta, hogy néz ki a focivébé, az olimpia meg a természetfilmek HD felbontásban - és most tartunk ott, hogy ennek vége, a nép örül a nagyképernyős HD tévéjének, és esze ágában sincs lecserélni egy még újabbra. Hacsak az nem mutat legalább olyan látványos fejlődést a mostani tévékhez képest, mint a HD felbontás mutatott az analóg tévék után. Vagy azelőtt a szí­nes tévé a fekete-fehérhez képest.

Mi a tudat, Wigner előtt, alatt, után és egyáltalán?

Hogy mi a test, azt nagyjából tudjuk. Hogy van-e bennünk még Valami Más is, az kérdés, és pláne, hogy még mi. Vannak, akik vallják, hogy más azután nincs is; régebben itthon az értelmiségben szinte kizárólagos volt az ilyen (egyszerűség kedvéért: materialista) hitvallás, de ne felejtsük el, hogy a kutatókat és oktatókat néhány évenként minősí­tették, és ilyenkor a világnézet fontos volt.

Talált, süllyedt

Könnyű és nehéz lökések a biliárdban egy matematikus vizsgálata alapján.

Khan Akadémia - a jövő iskolája

Gyökeres átalakulás előtt áll az oktatás. A világháló eddig megváltoztatja a módját annak, ahogy kommunikálunk, olvasunk, filmet nézünk vagy vásárolunk. Most a taní­tás, tanulás folyamatán van a sor.

Miért szép a matematika?

Kíváncsi vagyok, hogy a folyóirat olvasóinak hányadrésze ért egyáltalán egyet a címben szereplő burkolt állítással: a matematika szép. Sokan dohognak: a matematika lehet hasznos, lehet nehéz, de hogy szép lenne? Szép lehet egy festmény, egy szobor, de egy tudomány? Ebben az írásban szeretném elmagyarázni, hogy mi matematikusok miért tartjuk szépnek a matematikát.

Korábbi cikkeink