BLOKKLíNC TEMATIKíVAL BŐVíœL AZ EDUTUS EGYETEM SZAKIRíNYÚ TOVíBBKÉPZÉSI PORTFí“LIí“JA

Közép-Európában elsőként Magyarországon, az Edutus Egyetemen indul blokklánc témájú szakirányú továbbképzés, mely az innovatí­v technológia logikájának megismertetését, széleskörű alkalmazhatóságát és az üzleti életben betöltött szerepének bemutatását célozza. Az egyetem budapesti kampuszán helyet kapó blokklánc oktatás egyes tématerületeit a Blockchaineum, a Solidity Services, és az NLV8 szakértői vezetik. A képzésre idén március elejétől lehet jelentkezni, a szakirányú továbbképzés 2019 szeptemberében indul.


A technológiai innovációk egyre több, eddig hagyományos iparágként számontartott területet alakí­tanak át gyökeresen a globális piacon, aminek logikus következménye, hogy a blokkláncalapú adatbázisok alkalmazásai egyre jelentősebb szerepet kapnak az információtárolásban és -továbbí­tásban, valamint az anonim nyilvántartások létrehozásában. A blokkláncokban rejlő üzleti lehetőségek igen szerteágazók, ám iparági szakértők egyöntetű véleménye szerint további elterjedésük legfőbb gátja, hogy az üzleti világ meghatározó szereplői nem ismerik kellőképpen a blockchain működési alapelveit, logikáját, irányultságát és a benne rejlő fejlődési lehetőségeket.

Az Edutus Egyetem élen jár a hazai felsőoktatási piacon a gyakorlatorientált, a valós piaci igényekre fókuszáló szakirányú továbbképzések sikeres szervezésében. Látva a nemzetközi és hazai blockchain piac elterjedésének dinamikáját, az egyetem - Közép-Európában elsőként - 2019 szeptemberében elindí­tja a szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát adó blokklánc szakértői képzését a budapesti kampuszon.

Némethné Dr. Gál Andrea, az Edutus Egyetem rektora hangsúlyozza: "Folyamatosan monitorozzuk a hazai és nemzetközi trendeket, hiszen versenyképességünket a magas szakmai szí­nvonalon megvalósuló, piaci igényekre szabott rugalmas képzési portfóliónk adja. Természetesen minden képzésünk esetében az adott téma legjobb szakértőit kérjük fel előadóknak, témavezetőknek. A blockchain képzés elindí­tásával olyan világhí­rű intézmények mellé sorakozunk föl, mint az Amerikai Egyesült íllamokban működő Massachusetts Institute of Technology, amely szintén oktatja a blokklánc tematikát."

Czeglédi Tamás, a Blockchaineum társalapí­tója és az egyetemi blokklánc képzés egyik témavezetője szerint: "Az egyetemi oktatás során nagy hangsúlyt helyezünk a blokklánc felépí­tésének, logikájának, üzleti alkalmazásának alapos és mély megismertetésére. Az elméleti képzés mellett számos gyakorlati példát is alaposan megvizsgálunk és modellezünk. Bí­zom benne, hogy egy-két sikeres képzési ciklust követően a környező országokból is számos tanulni vágyó hallgató fog hozzánk érkezni, akik a végzettségük birtokában saját üzleti környezetükben képesek lesznek a gyakorlatba is átültetni a nálunk elsajátí­tott tudást."  

Jobbágy László, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint: „A pénzügyi szektor azok közé a területek közé tartozik, amelyekben a digitalizáció lehetővé teszi az élre ugrást - annál is inkább, mivel a magyar pénzügyi szektor technológiai értelemben már jelenleg is az európai élmezőnybe tartozik. A Digitális Jólét Program célja, hogy Magyarország regionális vezető szerepre tegyen szert a fintech és blockchain területén is. A DJP keretében készülő átfogó fintech és blockchain stratégia fog az iparági szereplőkkel közösen kidolgozott konkrét intézkedéseket és törvényalkotásai javaslatokat megfogalmazni. A blockchain-technológia használatához szükséges kompetenciák pár éven belül elengedhetetlenek lesznek a hazai vállalkozások számára is. De nem csak az informatikusoknak kell tisztában lennie a fogalmakkal, szükség van blockchain-szakértő jogászra, üzleti elemzőre, projektmenedzserre és közigazgatás-fejlesztőre is. Ezért az Edutuson induló szakirányú blockchain továbbképzés fontos első lépés ezen az úton."  

A szakirányú továbbképzésre legalább alapképzésben - vagy korábbi főiskolai képzésben - szerzett diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk.  

További információk és jelentkezés: Egyetemi blokklánc képzés Budapesten
Hozzászólások