ÚJ KÉPZÉST INDíT A SEMMELWEIS EGYETEM A SZÖVETI TERíPIíK TERíœLETÉN



A Semmelweis Egyetem a közép-európai régióban egyedülálló kurzust indí­t a szöveti terápiák területén idén szeptembertől, a 2019/20-as jubileumi tanévében.





A képzés ötletgazdája és kifejlesztője a Meddictive Zrt. A képzés elindí­tásában a fejlesztőcsapat szakértői mellett meghatározó szerepet vállalnak a Semmelweis Egyetem Szemészeti és Városmajori Szí­v- és Érgyógyászati Klinika, a kötőszöveti területet képviselő Petz Aladár Megyei Oktató Kórház szöveti terápiákban érintettek képviselői, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal szakemberei. A kurzus vezetője Dr. Szabó Zoltán, a Meddictive Zrt. orvosigazgatója, aki célul tűzte ki a hazai szövetbanki tevékenység bekapcsolását a nemzetközi, különösen az európai hálózatba, kutatási és fejlesztési együttműködésekbe.   

Az emberi testből származó terápiák egyik legismertebb változata a szervátültetés, amelyet szigorú protollok mentén hajtanak végre orvoscsoportok világszerte. Szintén egységes, áttekinthető és jól szervezett rendszerben működnek ma már az őssejtbankok, valamint a vér és vérkészí­tmények gyógyí­tási célú felhasználásai.
Az orvostechnológia fejlődése azonban utat nyitott az emberi testből származó szilárd szövetek terápiás felhasználása előtt is, amelyekre elsősorban nyersanyagként kell tekinteni, azok ugyanis további előkészí­tést, speciális technológiát igénylő szövetmérnöki munkát és szövetbanki hátteret igényelnek. Ugyan nincs több évtizedes múltja az emberi szilárd szövetek felhasználásának, ám ez az innovatí­v megoldás válhat az egyik legí­géretesebb gyógymóddá a jövőben.    

Erre tekintettel a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara a közép-európai régióban egyedülálló kurzust indí­t a szöveti terápiák területén idén szeptembertől, a 2019/20-as jubileumi tanévben. A Szöveti terápiák, szövetbanki technológiák és menedzsment tárgy elsősorban biztos elméleti alapot ad az innovatí­v tématerületről, amelynek fókuszpontjában a különböző emberi testből származó szöveteket (pl. csont, szaruhártya, szí­vbillentyű, bőr stb.) terápiás célú felhasználása áll.  

A képzés ötletgazdája és kifejlesztője a Meddictive Zrt, amelynek orvosigazgatója a kurzus vezetője Dr. Szabó Zoltán.  „Célunk a hazai szövetbanki tevékenység bekapcsolása a nemzetközi, különösen az európai hálózatba, kutatási és fejlesztési együttműködésekbe." A képzés elindí­tásában a fejlesztőcsapat szakértői mellett meghatározó szerepet vállalnak a Semmelweis Egyetem Szemészeti és Városmajori Szí­v- és Érgyógyászati Klinika, a kötőszöveti területet képviselő Petz Aladár Megyei Oktató Kórház szöveti terápiákban érintettek képviselői, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal szakemberei.  






„A féléves szöveti terápia kurzust regionális szinten elsőként a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara vezeti be, az idei pilotszemeszter után a 2019/20-as jubileumi tanévben immár élesben" - hangsúlyozta Dr. Nagy Zoltán Zsolt, a kar dékánja, hozzátéve, hogy a fakultatí­v kurzust a graduális hallgatók vehetik fel. Nem véletlen, hogy az Egészségtudományi Kara ad helyet ennek a képzésnek: Nyugat-Európában egyre erősödő trend, hogy különösen a kötőszövetek, csontok esetében magasan képzett szakdolgozók végzik a szöveti anyagok kinyerését, orvosi felügyelettel. A mostani kurzus alapvetően elméleti, hiszen először jelenik meg a téma a magyar felsőoktatásban, ám később erre épülhet manuális készségeket fejlesztő posztgraduális képzés is.



Hozzászólások