Az egerek itatása és egyebek

A nyelv és a gondolkodás édestestvérek, ikertestvérek: egymás előfeltételei, kölcsönös segítői, kiegészítői. A nyelv emberré válásunk egyik feltétele, aminek jelentőségét a Biblia is kiemeli a Bábel tornyáról szóló történettel. Ám érdekes: bár a gondolkodó ember a nyelvnek köszönheti értelmes létét, a nyelv logikája számtalanszor eltér a filozófiai értelemben vett logikától. Vagyis van külön nyelvi logika is. Sőt, minden nyelvnek megvan a maga saját logikája. Erről szólok a következőkben néhány példa segítségével, illetve erejéig.

A Magyar Nyelv című, idén már 120. évfolyamában járó folyóiratban olvastam vagy másfél évtizede Jókai Annának Nyelvművészet, nyelvbűvészet című, eredetileg tudományos előadásként elhangzott tanulmányát (1998. 1: 37-43), s benne többek között ezt a részt: „A zenész, a táncos, a festő, a szobrász nyelvétől fosztottan is zenész, táncos, szobrász marad. A színész pedig a kölcsönvett szavakat tölti meg élettel. Az író számára azonban a nyelv a személyiségének, énjének meghosszabbítása, a mű létrejöttének behelyettesíthetetlen, pótolhatatlan feltétele. Ha a kifejezőe...

A teljes cikk az IPM 2014/9 számában olvasható, vagy regisztráció és online előfizetés után letölthető a weboldalunkról PDF formátumban.


Hozzászólások