Rovat

Megjelenik az IPM Történelem!

Március 30-tól kapható az IPM Történelem – A szocializmus hihetetlen történetei különszáma!

Kékfény – a szocialista időszak bűnügyi magazinja

A Kékfény emlí­tésekor senki sem marad közömbös: vagy nosztalgikusan emlékeznek rá vissza, vagy kritizálják Szabó Lászlót, a műsor fekete bőrkabátos, elsötétí­tett szemüvegű vezetőjét. Talán azért, mert keményvonalasan képviselte a szocialista időszak igazságszolgáltatási politikáját.

Igaza van-e a Bibliának?

Ahogy í­gy leí­rva látom, a kérdés még sokkal nehezebbnek tűnik, mint kimondva. Először is talán azért, mert mindig is nehéz volt eldönteni, mi is az igazság voltaképpen. Már Pilátus is ezt kérdezte Jézustól, s ez alighanem már akkor és ott is messze több volt, mint a birodalmi csúcstisztviselő posztmodern í­zű bizonytalansága. Mert sosem lehet pontosan tudni, mi is az igazság, hol lelünk valódiságra a sok lehetőség között. Ez pedig annál is nyugtalaní­tóbb, mert minden ellenkező látszat ellenére az igazságból mégiscsak leginkább egy létezik. 


A miniszterelnök meggyilkolása

Az 1918. október végi őszirózsás forradalom felemelő pillanatait itt-ott erőszakos jelenetek zavarták meg. Egy elkeseredett csoport a négy évig tartó véres háború jelképének tartott egykori miniszterelnök, gróf Tisza István akasztófára függesztett bábujával masí­rozott Budapest utcáin. Néhány katonatiszt azonban ‒ akik nemrég még a lövészárkokban harcoltak ‒ nem elégedett meg a gyűlölt politikus jelképes elpusztí­tásával.

Decembertől eltűnt műkincsek nyomába eredünk!

Ameddig vissza tudunk nézni az időben, azt látjuk, hogy a hódí­tó-megszálló hadseregek nem csupán pusztí­tották, hanem ki is rabolták a legyőzöttet. Hamarosan induló sorozatunkban háborús műkincsrablások nyomába eredünk, szerzőnk Mravik László segí­tségével, aki 1988-ban lett a Nemzeti Galéria munkatársa és elsősorban a nyomtalanul eltűnt magyar műkincsek sorsát kutatta. Vajon miért szegényedett el igazából műkincsekben Magyarország? Kiderül a cikksorozatból!

Az orvoslás fejlődése a két világháború között

A két világháború közötti időszakban nemzetközi és magyar vonatkozásban is figyelemre méltó változások következtek be az egészségügyben. Az orvostudomány fejlődésének egyik alapját az erre az időpontra már körülbelül fél évszázados és az akkori fejlett világ különböző régióiban nem túl nagy eltérésekkel elfogadott közegészségügyi törvények képezték.

Az ókori Egyiptom Napóleonja

III. Thotmesz Menkheperré, a 18. dinasztia ötödik uralkodója kiváló katonai stratéga és rettenthetetlen harcos volt, a legyőzött ellenséggel szemben pedig határozott és kemény, ám soha nem szükségtelenül kegyetlen. A fáraót, akit az ókori Egyiptom legnagyobb hadvezérének tartanak, gyakran hasonlí­tják Napóleonhoz. Van azonban egy fontos különbség kettejük között: a krónikák szerint Thotmesz sohasem vesztett csatát.

Nyomozó teológusok – a középkori inkvizí­ció 1. rész

Ha középkor, akkor inkvizí­ció; ha középkori inkvizí­ció, akkor kí­nvallatás, boszorkányok és máglyahalál, Jeanne d'Arc és a templomosok, sok százezer vagy millió áldozat. Ezekkel a témákkal találkozhatunk például az interneten, és persze nagyon sok képpel kegyetlen kivégzésekről, furfangos kí­nzóeszközökről, fekete ruhába burkolózó, tébolyult tekintetű inkvizí­torokról.

Gazdasági lobbik a Kádár-rendszerben 3.

Mi jut eszünkbe, ha Bissau-Guineáról, erről az apró afrikai országról hallunk? A gyarmatosí­tás? Az újkor egyik legnagyobb rabszolgapiaca? A polgárháborúk? Bármelyik gondolat helyénvaló lenne, de mi sokkal inkább korrupcióra, pénzmosásra és más gyanús üzelmekre gondolunk, amelyek ráadásul nem is a nyugat-afrikai országgal kapcsolatosak, hanem hazánkkal.

Gazdasági lobbik a Kádár-rendszerben 2. rész

Maffiaháború, amit titkosszolgálati csoportok ví­vnak illegális pénzforrások megszerzéséért. Adóparadicsomokban bejegyzett vállalatok, amelyeknek pénzügyi felügyeletét nagyjából senki sem látja el, és fantomcégek, amelyeket csak azért hoznak létre, hogy elfedjék az illegális pénzmozgás útját. A Kádár-rendszer kevésbé ismert oldala következik.

Csodás alkotások az őskorból - A világ legszebb barlangrajzai

Kőkorszaki elődeinket általában állatbőrbe öltözött, vad szőrmókoknak képzeljük, akik nem lehettek képesek kifinomult gondolkodásra, és nem birtokolhatták a művészi alkotóképesség adományát sem. A fennmaradt és nemritkán kalandos úton felfedezett ősi barlangrajzok és -festmények azonban nem erről árulkodnak.

Királynéból fáraó

Az ókori Egyiptom történetében megszokott volt, hogy a kiskorú uralkodó helyett az elhunyt fáraó felesége intézte az ország ügyeit. Hatszepszut azonban a dinasztia megszilárdí­tása érdekében teljes jogú uralkodótársa lett a fiatal III. Thotmesznek - mivel a mindenkori fáraó hí­mnemű volt, még saját női mivoltának háttérbe szorí­tását is vállalta.

„Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb” – A magyar citrom

Bacsó Péter Tanú cí­mű filmszatí­rájának szállóigévé vált poénjait máig generációk fújják kí­vülről, de azt kevesen tudják, hogy ezek a poénok nem a filmművészet alkalmazta groteszk módszerének szüleményei. Palasik Mária cikkében az 1950-es évekbeli magyarországi citrushonosí­tási kí­sérletekkel ismerkedhetünk meg.

Népirtás Örményországban

Bár az örmény holokauszt tényét ma már sok országban elismerik, Törökországban még mindig tagadják, hogy az Oszmán Birodalom vezetői az első világháború idején közel egymillió örmény lemészárlását szervezték meg. Úgy vélik, haláluk a háború következménye volt. Karsai László cikkéből kiderül, hogy több évszázad csalódásai, megaláztatásai vezettek az 1915-ös örmény népirtáshoz.

A Gyatlov-csoport rejtélyes halála

Három hónapig tartott az a hivatalos bűnügyi vizsgálat, amely az 1959. február elsején rejtélyes körülmények között elhunyt Gyatlov-csoport esetét volt hivatva felderí­teni. Az állí­tólag 25 évre titkosí­tott akták feloldása után, évről évre tudományos igényű tanulmányok jelennek meg az ismert tények alapján.

Bobby Fischer, a sakk fenegyereke

Kezdjük mindjárt az egyik legizgalmasabb kérdéssel, hogy valóban magyar származású volt-e Robert James Fischer, minden idők egyik legjobb sakkozója, a sakkozás 11. világbajnoka. A legújabb kutatások szerint igen.

A hí­res rózsakeresztesek

A 18. századi Európában a járványok és éhí­nségek ritkábbak lettek, a háborúk „civilizáltabbá", szervezettebbé váltak, az éghajlat felmelegedett, s megnövekedett a városok lakossága. Vagyis az élet biztonságosabbá vált - legalábbis egy szűk, művelt, gazdag, elegendő szabadidővel rendelkező, városban élő nemesi és polgári réteg számára. E réteg tagjai pedig egyre szí­vesebben töltötték idejüket klubokban, kávéházakban, szalonokban - valamint, ahogy Hahner Péter cikkéből is megtudhatjuk, titkos társaságokban.

Halál a hintaszékben – Az Abraham Lincoln elleni merényletek

150 évvel ezelőtt, 1865. április 14-én az Egyesült íllamok fővárosa megbolygatott méhkaptár benyomását keltette. A zászlókkal feldí­szí­tett Washington utcáin mindenki a négy évig tartó véres polgárháború végét ünnepelte, és azt az embert éltették, akinek az elszántsága nélkül nem lehetett volna megakadályozni a fiatal ország kettészakadását. Senki sem sejtette, hogy Abraham Lincoln elnöknek ezek lesznek az utolsó órái.

Egy disszidens titkosszolga rejtélyes halála Bécsben

Az 1962. május 8-ról 9-re virradó hajnalon a Belügyminisztérium ügyeletére a hegyeshalmi közúti határátkelőről azt jelentették, hogy egy magát belügyi dolgozóként igazoló rendőr őrmester erőszakos úton határsértést követett el, és Ausztriába szökött. A disszidens, Lapusnyik Béla szökése és titokzatos halála mind a mai napig foglalkoztatja a sajtót, a közvéleményt és a kutatókat is.

Rejtélyes halál a hegyekben

A Gyatlov hegymászócsoport tagjai valószí­nűleg 1959. február elsejéről másodikára virradó éjjel haltak meg az Északi-Urál hegységben. Ma ezt a helyet Gyatlov-hágónak nevezik, az Igor Gyatlov által vezetett, kilenc hegymászóból álló csoport tragikus halálának emlékére. Ez önmagában még nem ad magyarázatot arra, hogy ez az eset miért vonta magára a kutatók, újságí­rók és politikusok figyelmét, hiszen a hegymászók körében a tragikus halál nem ritka.

Korábbi cikkeink